Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik yolculuğunda her adımda yenilikler öğrenip kendimizi ve ekosistemimizi geliştirerek ilerlemenin önemine inanıyoruz. Obdan Sistem olarak, çalışanlarımıza, müşterilerimize, topluma ve çevreye karşı sürdürülebilirlik sorumluluklarının bilincinde bir yaklaşımla iş yapmamızın önemli olduğunu düşünüyoruz.

Sürdürülebilir iş metotları, 1945 yılından beri faaliyet gösteren şirketimizin politikalarının merkezindedir. Bu bilinçle, değişen dünyamıza ve yarına yardımcı olmak için daha çok sorumluluk almaya, gelişmeye ve kendimizle birlikte tüm paydaşlarımız ve ekosistemimizi de sürece dahil ederek çözüme katkıda bulunmaya söz veriyoruz. 

İçinde bulunduğumuz sektöre yön vermeyi ve bu alanda öncü olmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda çözüm için ortaklıklar yaratmamız gerektiğinin farkındayız. Bu konudaki bütün emeklerimizin devamını taahhüt ediyoruz. Çünkü değişim ancak birlikte çalışmayla mümkündür. 

2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, sürdürülebilir şehirlerden inovasyona, yoksullukla mücadeleden iklim değişikliğine kadar birçok alanda 2030 yılında dünyanın ulaşmayı hedeflediği noktayı tanımlayan ve 17 Hedef ve 169 Alt Hedef’ten oluşan, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı (SKA) belirledi. Şirketimizin bu Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda oluşturduğu taahhüt ve aksiyon planları da aşağıdaki şekildedir:


 
Daha sürdürülebilir bir gelecek için paydaşlarımızı ve ekosistemimizi de yolculuğumuza dahil ediyoruz. 


 Çalışanlarımızın Oluşturduğu Yeşil Komite vasıtasıyla tüm ilgili paydaşlarda sürdürülebilirlik farkındalığı yaratıyoruz. 


İnovasyonun gücüne inanıyoruz. 


 Şeffaflığın, etik olmanın ve sorumluluk almanın önemini biliyoruz.