Kamu, Kurum<br> & Kuruluş<br>Danışmanlığı

Kamu, Kurum
& Kuruluş
Danışmanlığı

Kamu, Kurum & Kuruluş Danışmanlığı

Uzman kadromuzla, başta TSE, DTS ve Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlükleri’nde olmak üzere daimi görevli personelimiz ile tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında maliyetlerinizi azaltmaya ve süreleri hızlandırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Kamu, Kurum & Kuruluş Danışmanlığı hizmetlerimiz hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Gümrük Yönetmeliği 181.madde gereğince yürürlükteki mevzuat uyarınca ilgili gümrük rejimleri kapsamında,

  • Türkiye’ye ithali öngörülen her türlü izin veya uygunluk belgesine veya bu belgeler yerine geçen bilgiye tabi eşyaya ilişkin yetkili kurumlarca yapılacak kontroller,
  • İthale konu eşyanın kamu ahlakı, kamu düzeni, kamu güvenliği, insan, hayvan ve bitki sağlık ve hayatlarının korunması açısından taşıyacağı muhtemel riske göre; Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde veya gümrük beyannamesinin tescil işlemi öncesinde ya da gümrük yükümlülüğünün sona ermesinden sonraki aşamalardan yalnızca birinde ve gümrük idaresinin koordinasyonunda yapılır.