Kalite & Bilgi Güvenliği Politikaları

Kalite & Bilgi Güvenliği Politikaları

Kalite & Bilgi Güvenliği Politikaları

Uluslararası Standartlar ile Yönetim & Kalite & Bilgi Güvenliği Politikaları

ISO (Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu), ulusal standart kuruluşlarının dünya çapında bir federasyonu olup belgelendirme tarihimiz olan 2014 yılından bu yana Obdan Sistem olarak bu uluslararası standartlardan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartları kapsamında işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz.

Kalite ve Bilgi Güvenliği Politikamız

Ülkemiz gümrük politikaları paralelinde oluşan kanun-yönetmelik ve sair mevzuat çerçevesinde iş dünyasının gelişen ihtiyaçları doğrultusunda verimli ve rasyonel çözümler üreten bir hizmet anlayışında olmak, gelecek kuşakları mesleğe ve sektöre özendiren çalışmalar yapmak şirketimizin temel politikasıdır.

Şirketimiz için müşteri mutluluğu esas olup, müşterinin her zaman, doğru ve kısa zamanda işi tamamlanır. Mevzuat değişikliklerini takip eder ve müşterilerimiz ile zamanında paylaşırız. Mevcut ve yeni müşterilerimizi memnun tutarken, ihtiyaçlarına göre yeni tasarımlar yaparak çözüm ortağı olmaya, müşterinin güvenini kazanmaya ve bunu sürekli kılmaya gayret ederiz. 

Bunu yaparken tedarik zincirindeki ilgili bütün taraflarla etkin iletişim sağlarız ve şeffaf ve izlenebilir oluruz. İlgili bütün mevzuata tam uyarak sürdürülebilirliğimizi garanti altına alırız. Müşterilerimiz, çalışanlarımız, hissedarlar, çözüm ortaklarımız gibi paydaşlarımız ve ilgili taraflarımızın bilgisi bizim için değerlidir. Kendimizin ve onların bilgisini koruruz. Güvenlik risklerimizi kabul edilebilir seviyede tutmak için gerekli kaynakları ayırırız.

Obdan Sistem’de, üst yönetim kuruluşun amaçlarına uygun olarak belirlediği kalite ve bilgi güvenliği politikasını periyodik olarak gözden geçirmekte, tüm çalışanlar tarafından anlaşılması ve benimsenmesini sağlamıştır. Çalışanlarımızın memnuniyeti doğrudan müşteri memnuniyetini etkilediğinden, çalışanlarımızı başlıca varlıklarımız olarak görürüz. Çalışanlarımızın yetkinliklerini, sürekli tüm gereklilikleri karşılayacak şekilde üst seviyede tutarız.

Kalite ve bilgi güvenliği yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştiririz.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

Şirketimizin tabi olduğu ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sisteminin uygulanması, genel performansımızı artırmaya yardımcı olması ve sürdürülebilir kalkınma girişimlerine sağlam bir temel oluşturması bakımından, şirketimiz açısından stratejik bir karardır.

Bu standardı esas alarak uyguladığımız kalite yönetim sistemi ile şirketimize aşağıdaki faydaları sağlamaktadır:

  1. Müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun ürün ve hizmetleri sürekli sağlama kabiliyeti,
  2. Müşteri memnuniyetini artırma yönünde fırsatlara imkân tanıma ve müşteri odaklı olmak suretiyle maksimum müşteri memnuniyetini kazanmak.
  3. Bağlamı ve hedefleri ile ilgili risk ve fırsatları belirleme,
  4. Belirlenen kalite yönetim sistemi şartlarına uygunluğun gösterilmesi kabiliyeti.
  5. Süreçlere belirlenen kalite hedeflerinin elde edilmesi ile hizmet kalitesinin sürekli geliştirilmesi
  6. Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılması ve bu surette stratejik karar verme dinamiklerinin analiz sonuçlarından faydalanabiliyor olması

*ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi uygulamamız yılda 1 kez ise bağımsız bir Kuruluş tarafından denetlenmektedir.

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Şirketimizin tabi olduğu ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ile amaçlanan Obdan Sistem’in bağlamı dâhilinde bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesidir. 

Bu standart aynı zamanda Obdan Sistem’in ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş bilgi güvenliği risklerinin değerlendirilmesi ve işlenmesi için şartları da içerir. Bilgi güvenliği yönetim sistemi, bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini risk yönetimi prosesini uygulayarak muhafaza eder ve başta kamu kurum ve kuruluşları, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz olmak üzere iletişim halinde olduğumuz tüm taraflara risklerin doğru bir şekilde yönetildiğine dair güvence verir. 

Obdan Sistem’in güvenliği yönetim sisteminin kurulması ve uygulanmasında, Obdan Sistem’in ihtiyaç ve amaçları, güvenlik gereksinimleri, kullanılan kurumsal prosesler ve yapısı etkili olmuştur.

*ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamamız yılda 1 kez ise bağımsız bir Kuruluş tarafından denetlenmektedir.