Gümrük Müşavirliği

  • İthalat İşlemleri
  • İhracat İşlemleri
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki İşlemlerin Takibi
  • Serbest Bölge İşlemleri
  • Transit Ticaret İşlemleri
  • Dış Ticaret Danışmanlığı
  • Dahilde İşleme ve Yatırım Teşvik Proje Danışmanlığı
  • YYS Eğitimi ve Danışmanlığı