Kalite Politikamız

Ülkemiz gümrük politikaları paralelinde oluşan kanun‐yönetmelik ve sair mevzuat çerçevesinde iş dünyasının gelişen ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda, verimli ve rasyonel çözümler üreten bir hizmet anlayışında olmak, gelecek kuşakları mesleğe ve sektöre özendiren çalışmalar yapmak şirketimizin temel politikasıdır. 


İlgili kanun ve yönetmeliklere tamamen uyarak sürdürülebilirliğimizi garanti altına alırız. Müşterilerimiz, çalışanlarımız, hissedarlarımız, çözüm ortaklarımız ve tüm paydaşlarımızın verileri bizim için değerlidir. Veri güvenliğimiz ISO 27001/2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında sürekli denetlenmektedir. Hizmet kalitemizin sürdürülebilirliği noktasında güvenlik risklerinin minimize edilmesi için gerekli kaynakları ayırırız.


Çalışanlarımızın memnuniyeti doğrudan müşteri memnuniyetini etkilediğinden, çalışanlarımızı başlıca varlıklarımız olarak görürüz. Çalışanlarımızın yetkinliklerini, sürekli ve tüm gereklilikleri karşılayacak şekilde üst seviyede tutarız.

  
Kalite ve bilgi güvenliği yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştiririz.