Deprem Felaketi Sebebiyle Uygulanacak İşlemler Hk

Sirkü No  2023/102
Resmi Gazete Tarihi  -
Resmi Gazete Sayısı  -
Konu  Deprem Felaketi Sebebiyle Uygulanacak İşlemler Hk

Konunun Özeti;

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından “Deprem Felaketi Sebebiyle Uygulanacak İşlemler Hk” konulu Yazı, tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtılmıştır.

Söz konusu Yazı ile,

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle gümrük mevzuatında bazı düzenlemelerin yapılması gerektiği, bu kapsamda;

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) bulunan yükümlülerin tüm gümrük idarelerindeki işlemleri ve diğer illerde bulunan yükümlülerin bu illerdeki gümrük idarelerinden yapılan işlemlerinde;

Aşağıda belirtilen sürelerin 06.02.2023 tarihinden önce dolmamış olması kaydıyla, 31.07.2023 tarihine kadar mücbir sebep kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir.

 • Özet beyan ve tescil edilmiş antrepo beyannamesi süreleri,
 • Geri verme kaldırma süreleri,
 • Gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı itirazlar,
 • Menşe şahadetnamesi teslim süreleri,
 • İthali yasak eşyanın mahrece iade edilmesi süresi,
 • Nihai kullanım izni süre sonu itibari ile gümrük idaresine başvuru süresi,
 • İhraç eşyasının geçici depolama bölgesinde kalabileceği süre.

Merkezi, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinden birinde olan firmalar için geçerli olmak üzere;

 • Geçici ithalat rejimi ve gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında bulunan eşyaların rejime ilişkin süreleri 06.02.2023 tarihinden 31.07.2023 tarihine kadar işlemeyeceği,
 • Gümrük idaresince izin verilen hariçte işleme izni kapsamında yurtdışına gönderilen eşyanın geri getirilmesi için gereken rejime ilişkin süre söz konusu 10 ilde merkezi bulunan firmalar veya bu 10 ile getirilecek eşya için 06.02.2023 tarihinden 31.07.2023 tarihine kadar işlemeyeceği,
 • Söz konusu on ilde bulunan, geçici ithalat rejimi kapsamında ülkemize giriş yapan ve 06.02.2023 tarihinden önce süresi sona eren veya bu tarihten sonra süresi sona erecek olan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtları için yurtta kalma süreleri herhangi bir başvuru aranmaksızın 31.07.2023 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmiştir.

Doğu Akdeniz, Orta Akdeniz, GAP, Fırat ve İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri bağlantıları gümrük idareleri hareketli ve/veya varışlı transit beyanlarında 31.07.2023 tarihine kadar;

 • Transit beyanına ilişkin varış gümrük idaresince tespit edilen eksiklik ve fazlalık takibatlarında belirtilen sürelerin uygulanmaması,
 • Süre aşımlarından doğan idari para cezası (usulsüzlük cezası) uygulanmaması,
 • Varış/çıkış gümrük idaresi değişikliklerinde idari para cezası (usulsüzlük cezası) uygulanmaması,
 • Transit beyannamelerinin iptallerinde idari para cezasının uygulanmaması gerektiği belirtilmiştir.

31.07.2023 tarihine kadar;

 • YYS ve OKSB kapsamında, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa’da bulunan yükümlüler ile sınırlı olmak üzere, gümrük idaresine bildirim yapma veya belge sunma, gümrük idaresi tarafından bildirilen eksiklikleri giderme, sunulan belgelerde güncelleme yapma gibi yükümlülükler için belirlenen sürelerin uygulanmaması,
 • Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde belirtilen uzlaşmanın tamamlanma süresinin uygulanmaması, uzlaşma davetiyesi gönderilmiş olan uzlaşma görüşmeleri öncesinde mutlaka yükümlüler ile iletişime geçilmesi, iletişime geçilememesi halinde görüşmenin resen ertelenmesi ve yükümlülerden gelen uzlaşma erteleme taleplerinin olumlu karşılanması, gerektiği belirtilmiştir.

Metnin bütün hali ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

Saygılarımızla,
Obdan Sistem Gümrük Müşavirliği
Hukuk Departmanı

deprem-felaketi-sebebiyle-uygulanacak-islemler-hk.pdf