MEVZUAT

25-09-2019 |İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/6)

Konunun Özeti:

25.09.2019 tarihli, 30889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca; aşağıda yer alan tabloda belirtilen miktarlarca İlave Gümrük Vergisinde indirim uygulanacaktır.

Anılan tabloda G.T.İ.P’i ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında; karşılarında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, söz konusu eşyayı üretiminde girdi olarak kullanan sanayicilere talep toplama yöntemi ile yapılacaktır.

Sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde, ekte bulunan formları doldurmaları ve istenilen evrakları eksiksiz olarak Ticaret Bakanlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) ibraz ederek müracaatta bulunmaları gereklidir. Başvurularda evrak kayıt sayı ve tarihi esas alınacaktır.

 

Görüntüle

 

Saygılarımızla,
Obdan Sistem Gümrük Müşavirliği
Hukuk Departmanı

 

İşbu mevzuat bölümünde sunulan bilgiler özet niteliğindedir ve yalnızca bilgilendirme amacına yöneliktir. Obdan Sistem, mevzuat bölümünde yer alan bilgilerin doğruluğu, tamlığı veya güncelliği konusunda herhangi bir garanti taahhüdünde bulunmamaktadır. Bu itibarla, mevzuat bölümdeki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı oluşabilecek herhangi bir ihtilafta Obdan Sistem’in hiçbir idari, hukuki ya da cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

25-09-2019| Tercihsiz Menşe Uygulaması

Konunun Özeti;

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Tercihsiz Menşe Uygulaması” konulu yazı, tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtılmıştır.

Söz konusu yazı ile elektronik menşe şahadetnamesi kullanımına ilişkin güncel ülke listesi belirtilmiştir;

 1. Almanya
 2. Avusturya
 3. Belçika
 4. Finlandiya
 5. Kanada
 6. İspanya
 7. İsveç
 8. Hollanda
 9. Fransa
 10. İngiltere
 11. İrlanda
 12. İsviçre
 13. Danimar

Görüntüle

Saygılarımızla,
Obdan Sistem Gümrük Müşavirliği
Hukuk Departmanı

 

İşbu mevzuat bölümünde sunulan bilgiler özet niteliğindedir ve yalnızca bilgilendirme amacına yöneliktir. Obdan Sistem, mevzuat bölümünde yer alan bilgilerin doğruluğu, tamlığı veya güncelliği konusunda herhangi bir garanti taahhüdünde bulunmamaktadır. Bu itibarla, mevzuat bölümdeki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı oluşabilecek herhangi bir ihtilafta Obdan Sistem’in hiçbir idari, hukuki ya da cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

24-09-2019 |Geri Verme - Kaldırma Sonrası Beyannamede Düzeltme Yapılması Halinde 241/1 Uygulanmamasına ilişkin Genelge ( 2019/36)

Konunun Özeti;

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürülüğü tarafından 2019/36 sayılı, “Geri Verme/ Kaldırma Sonrasında Beyannamede Düzeltme Yapılması Halinde 241/1 Uygulanmamasına İlişkin Genelge” konulu Genelge tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtılmıştır.

Söz konusu Genelge ile,

Geri Verme – Kaldırma işlemine konu edilmiş beyannamelerde, idare tarafından kabul edilen yada idari itiraz veya dava sonucu vergilerin iadesi veya kaldırılması gerektiği durumlarda beyannamede düzeltme yapılması ancak bu düzeltmelerden kaynaklı 241/1 uygulanmaması gerektiği belirtilmiştir.

 

Görüntüle

Saygılarımızla,
Obdan Sistem Gümrük Müşavirliği
Hukuk Departmanı

İşbu mevzuat bölümünde sunulan bilgiler özet niteliğindedir ve yalnızca bilgilendirme amacına yöneliktir. Obdan Sistem, mevzuat bölümünde yer alan bilgilerin doğruluğu, tamlığı veya güncelliği konusunda herhangi bir garanti taahhüdünde bulunmamaktadır. Bu itibarla, mevzuat bölümdeki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı oluşabilecek herhangi bir ihtilafta Obdan Sistem’in hiçbir idari, hukuki ya da cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

20-09-2019 | Get-App Versiyon 2

Konunun Özeti;

Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Get-App Versiyon 2” konulu yazı, tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtılmıştır.

Söz konusu yazı ile GET-APP sisteminin versiyon 2 olarak güncellendiği ve bugüne kadarki değişikliklerin aşağıda adı geçen modüller altında GET-APP Versiyon 2 yazılımına ilave edildiği belirtilmiştir.

 

– Detaylı Beyan (İlave- İhracat Beyannamelerinde Tahmini Süre Sütunu)

– NCTS işlemleri

– TIR işlemleri (Yeni)

– Varış İşlemleri (İlave-İthalat Beyanlarında Tahmini Süre Sütunu)

– Ceza Kararı

– Ek Tahakkuk Kararı (Yeni)

– Elektronik Belge

– İşlem Süresi (Yeni)

 

Ayrıca, ihracatçı ve ithalatçılar yanında taşıyıcılar ile dolaylı temsilcilerin GET-APP uygulamasından faydalanmak yönündeki taleplerin de karşılandığı ve “gönderici, alıcı, beyan sahibi ve taşıyıcı” profillerinin kendisini ilgilendiren tahmini tamamlanma süresine, Detaylı Beyan ve Varış İşlemleri modüllerinden erişebileceği belirtilmiştir.

 

 

 

Görüntüle

 

 

Saygılarımızla,
Obdan Sistem Gümrük Müşavirliği
Hukuk Departmanı

 

 

İşbu mevzuat bölümünde sunulan bilgiler özet niteliğindedir ve yalnızca bilgilendirme amacına yöneliktir. Obdan Sistem, mevzuat bölümünde yer alan bilgilerin doğruluğu, tamlığı veya güncelliği konusunda herhangi bir garanti taahhüdünde bulunmamaktadır. Bu itibarla, mevzuat bölümdeki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı oluşabilecek herhangi bir ihtilafta Obdan Sistem’in hiçbir idari, hukuki ya da cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

18-09-2019 | 30892 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 1549 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

 

Konunun Özeti:

18.09.2019 tarihli, 30892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1549 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 19.07.2009 tarihli, 27293 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanın Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğe “Kosova Cumhuriyeti” eklenmiş olup menşe kuralları, söz konusu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslara göre belirlenecektir.

Görüntüle

 

 

Saygılarımızla,
Obdan Sistem Gümrük Müşavirliği
Hukuk Departmanı

 

İşbu mevzuat bölümünde sunulan bilgiler özet niteliğindedir ve yalnızca bilgilendirme amacına yöneliktir. Obdan Sistem, mevzuat bölümünde yer alan bilgilerin doğruluğu, tamlığı veya güncelliği konusunda herhangi bir garanti taahhüdünde bulunmamaktadır. Bu itibarla, mevzuat bölümdeki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı oluşabilecek herhangi bir ihtilafta Obdan Sistem’in hiçbir idari, hukuki ya da cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Arşivler

error: İçerik koruma altındadır!