Kalite ve Bilgi Güvenliği Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

 • Ülkemiz gümrük politikaları paralelinde oluşan kanun-yönetmelik ve sair mevzuat çerçevesinde iş dünyasının gelişen ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda verimli ve rasyonel çözümler üreten bir anlayışta hizmet veririz.
 • Yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası mevzuatlar ve yasal yükümlülüklere göre çalışırız.
 • İlgili bütün mevzuata tam uyarak sürdürülebilirliğimizi garanti altına alırız.
 • Mevzuat değişikliklerini takip eder ve müşterilerimiz ile zamanında paylaşırız.
 • Gelecek kuşakları mesleğe ve sektöre özendiren çalışmalar yaparız.
 • Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, toplumumuz, çevremiz ve devletimizin faydasını birlikte gözetiriz.
 • Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin gelişimi ve mutluluğu için her türlü eğitim ve desteği vererek bilinçlendirmeyi sağlarız.
 • Çalışanlarımızın yetkinliklerini, sürekli tüm gereklilikleri karşılayacak şekilde üst seviyede tutarız.
 • Çalışanlarımızın memnuniyeti doğrudan müşteri memnuniyetini etkilediğinden, çalışanlarımızı başlıca varlıklarımız olarak görürüz.
 • Tüm paydaşlarımızın katılımını ve desteğini sağlayarak takım ruhu ve aidiyet bilincini sağlamayı ve müşteri güvenini sürekli kılmayı benimseriz.
 • Müşterilerimizin beklentilerine uygun ve aynı zamanda düşük maliyette hizmet sağlarız.
 • Tüm müşterilerimizin kalite beklentilerini karşılamak adına teknik gelişmeleri yakından izleyip hayata geçirmeyi ve yenilikçi hizmet, çözüm ve yaklaşımları destekleyerek, sektörel öncülüğümüzü sürekli kılmaya çalışırız.
 • Şirketimiz için müşteri mutluluğu esas olup, müşterinin işi her zaman, doğru olarak ve kısa zamanda tamamlarız.
 • Müşterilerimiz, çalışanlarımız, hissedarlar, çözüm ortaklarımız gibi paydaşlarımız ve ilgili taraflarımızın bilgisi bizim için değerlidir, kendimizin ve onların bilgisini koruruz.
 • Güvenlik risklerimizi kabul edilebilir seviyede tutmak için gerekli kaynakları ayırırız.
 • Mevcut ve yeni müşterilerimizi memnun tutarken, ihtiyaçlarına göre yeni tasarımlar yaparak çözüm ortağı olmaya, müşterinin güvenini kazanmaya ve bunu sürekli kılmaya gayret ederiz. Bunu yaparken tedarik zincirindeki ilgili bütün taraflarla etkin iletişim sağlarız ve şeffaf ve izlenilebilir oluruz.
 • Obdan Sistem’de, üst yönetim kuruluşun amaçlarına uygun olarak belirlediği kalite ve bilgi güvenliği politikasını periyodik olarak gözden geçirir, tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlarız.
 • Rekabetçi, sürekli gelişmeye dayalı kalite iyileştirme faaliyetlerinde bulunur ve kalitenin sürekliliğini sağlarız.
 • Kalite ve bilgi güvenliği yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştiririz.
 • Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevresel riskleri belirleyip önlemler alırız.
 • Kalite yönetim sistemi ve İSG duyarlılığı çerçevesinde sürekli gelişmesini ve sürdürülebilirliğini tüm çalışanlarımızın katılımı ile sağlarız.
 • Tehlike sınıflarını dikkate almak kaydıyla İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatından kaynaklanan tüm yükümlülüklerimize riayet ederiz.
 • Atıklarımızın çevresel etkilerini kontrol altında tutmayı ve sürekli geliştirmeyi TAAHHÜT EDERİZ.

 

Kalite Hedeflerimiz

 • Teknolojik altyapımızı sürekli iyileştirilmesi

 • Sektörde tek tercih edilen şirket haline gelinmesi
 • Hizmet sürelerinin sürekli iyileştirilmesi
 • İç müşterilerimizin(personel) akademik eğitim düzeyini arttırılması
 • Müşteri ve personel eğitimlerinin sürekli kılınması

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 

İlgili kanun ve yönetmeliklere tamamen uyarak sürdürülebilirliğimizi garanti altına alırız. Müşterilerimiz, çalışanlarımız, hissedarlarımız, çözüm ortaklarımız ve tüm paydaşlarımızın verileri bizim için değerlidir. Veri güvenliğimiz ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında sürekli denetlenmektedir. Hizmet kalitemizin sürdürülebilirliği noktasında güvenlik risklerinin minimize edilmesi için gerekli kaynakları ayırırız. Bilgi Güvenliği’nin temel amacı, bilgi varlıklarının aşağıdaki özelliklerinin korunmasıdır;

 • Gizlilik: Varlığın yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması,
 • Bütünlük: Varlığın yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılması,
 • Erişilebilirlik: Varlığın yetkili kullanıcılar tarafından, gerek duyulduğu anda erişilebilir olması.

 

Bilgi Güvenliği Hedeflerimiz

 • Obdan Sistem’in operasyonel ve destek süreçlerinin en az kesinti ile devamlılığının  sağlanması
 • İç müşterinin bilgi güvenliği gereksinimlerine uygun şekilde hareket etmesi konusunda onlara yol gösterilmesi,
 • Bilinç ve farkındalık seviyelerinin arttırılması ve bu şekilde oluşabilecek risklerin minimuma indirilmesi
 • Bilgi güvenliği ihlal olaylarının en aza indirilmesi ve bunların öğrenme fırsatına çevrilmesi
 • Bilginin yasalara tam uyumlu üretilmesi, erişim sağlanması ve saklanması

 

 

 

error: İçerik koruma altındadır!