Hukuk Danışmanlığı

HUKUK DANIŞMANLIĞI

Hukuk danışmanlığı, Ülkemiz gümrük politikaları paralelinde oluşan kanun-yönetmelik ve sair mevzuat çerçevesinde sunulmaktadır. Size sunduğumuz hizmetlerimiz, Obdan Sistem bünyesinde bulunan bir hukuk danışmanı ile birlikte desteklenmektedir.

Hukuk Danışmanlığı Hizmetimiz

Şirketimizde bulunan hukuk danışmanımız vasıtası ile müşterilerimizin gümrük idareleri nezdindeki faaliyetlerini doğrudan yahut dolaylı etkileyebilecek sair mevzuat değişiklikleri hakkında görüş bildiririz.

Gümrük mevzuatında gerçekleşen değişiklikleri inceleyerek müşterilerimize gönderilmek üzere “sirküler” hazırlarız.

Müşterimiz adına gümrük idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına sunduğumuz tüm dilekçeleri hukuki ve şekli incelemeye tabi tutarız. Onaylanmasının ardından ilgili mercilere ibraz ederiz.

Müşterilerimiz adına gerek elektronik ortamda gerekse posta yoluyla tebliğ alırız. Bildirim tebligat ve sair evrakın içeriğine göre cevaplarız. İlgili yöneticiye bildirimde bulunuruz.

Müşterilerimiz adına itiraz dilekçeleri hazırlar, ilgili Bölge Müdürlüğü’ne ibraz ederiz.

Müşterilerimizin gümrük idareleri nezdinde yapmış oldukları işlemler neticesinde bir ihtilaf doğması durumunda; itiraz dilekçesinin hazırlanması ve sürecin takibi bakımından destek veririz. İtirazların reddi halinde idari yargıda görülecek davalar bakımından dava dilekçesinin temellerini oluşturan tüm hukuki desteği, gümrük mevzuatı ile bir araya getirerek müşterilerimize sunarız.

Gümrük idareleri ile hali hazırda var olan ihtilaflar hakkında sebep sonuç ilişkisi kurmak suretiyle mevcut durum analizi yapar,  müşterilerimize konuyla ilgili bilgi veririz.

 

İletşim için lütfen buraya tıklayınız.

error: İçerik koruma altındadır!